การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลให้จำนวนประชากรกรุงโตเกียวลดลง

COVIDส่งผลให้ประชากรกรุงโตเกียวลดลง

 COVIDส่งผลให้ประชากรกรุงโตเกียวลดลง

COVIDส่งผลให้ประชากรกรุงโตเกียวลดลง

 

กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรในกรุงโตเกียวประจำเดือนพฤษภาคม 2020 โดยข้อมูลดังกล่าวทำให้ได้รู้ว่าจำนวนประชากรในกรุงโตเกียวลดลง 1,069 คนเมื่อเทียบกับเดือนเมษายน การลดลงของจำนวนประชากรในกรุงโตเกียวถือเป็นเรื่องผิดปกติ เพราะโดยปกติแล้วจำนวนประชากรในกรุงโตเกียวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีติดต่อกัน

หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียว จำนวนประชากรในกรุงโตเกียวถึงลดลงเป็นหลักพัน เรามาดูจำนวนประชากรที่มีการโยกเข้า และย้ายออกกรุงโตเกียวในช่วงที่ผ่านมากันดีกว่า จากการเก็บข้อมูลจะเห็นว่า ในเดือนพฤษภาคมมีประชากรที่ย้ายจากจังหวัดอื่นเข้ามาอยู่ในโตเกียวเป็นจำนวน 22,525 คน ส่วนจำนวนเข้าที่ย้ายจากโตเกียว ออกไปสู่จังหวัดอื่นมีจำนวนอยู่ที่ 23,594 คน เมื่อคำนวณหาส่วนต่างก็จะเห็นว่า จำนวนประชากรโตเกียวในเดือนพฤษภาคมนั้นลดลง 1,069 คนนั่นเอง

เหตุผลที่จำนวนประชากรกรุงโตเกียวลดลง

เมื่อดูถึงปัจจัยที่ทำให้คนเลือกย้ายออกจากกรุงโตเกียวเป็นจำนวนมากผิดปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมน่าจะมีอิทธิพลหลัก ๆ มาจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อลองมาดูสถิติการย้ายจากโตเกียวไปอยู่ต่างจังหวัดจะพบว่าจำนวนคนย้ายออกไม่ได้เพิ่มขึ้นเลย เพียงแค่มีคนย้ายเข้ามาอยู่โตเกียวลดลงกว่าช่วงเวลาปกติถึง 3 เท่า โดยปกติแล้วคนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในโตเกียวจะอยู่ในช่วงอายุ 15-30 ปี ทำให้ประเมินได้ว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยเรียนถึงวัยทำงาน ซึ่งจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้โรงเรียนหยุด และบริษัทต่าง ๆ ก็ระงับการโยกย้ายพนักงาน จึงน่าจะทำให้จำนวนประชากรที่ย้ายเข้ามาอยู่โตเกียวลดลงนั่นเอง

ผลการเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นข้อมูลของการย้ายเข้าและย้ายออกของประชาการเพียงเท่านั้น ไม่รวมถึงอัตราการเกิดและเสียชีวิตของประชากรนะคะ แต่ถึงอย่างนั้น กรุงโตเกียวถือเป็นเมืองที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นมาโดยตลอดจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา แต่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้ ทำให้สิ่งที่เคยเป็นเรื่องธรรมดาเปลี่ยนไปได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงแค่นี้น่าจะทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมญี่ปุ่นมากเพียงใด

สล็อตเว็บตรง